Μπαλωμένος Κώστας

Μπαλωμένος Κώστας
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & ΤΥ
Αντικείμενο εργασίας: Τεχνικός υπεύθυνος
Τηλέφωνο: 2651005799
Fax:
e-mail: kmpalom@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: 
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες: