Μπαλωμένος Κώστας

Μπαλωμένος Κώστας
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αντικείμενο εργασίας: Τεχνικός υπεύθυνος Ε.Ε.Ψ.Σ.Ε.
Τηλέφωνο: 2651005799
Fax:
e-mail: kmpalom@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: 
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες: