Παπαγεωργίου Ναπολέων

Παπαγεωργίου Ναπολέων
Θέμα διατριβής: Διερεύνηση του κοινωνικο-οικονομικού προφίλ των
συμμετεχόντων σε Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) στην
Ελλάδα
Τηλέφωνο: 6955455207
Fax:
e-mail: papageorgiou31@hotmail.com
Δικτυακός τόπος: https://www.researchgate.net/profile/Napoleon_Papageorgiou3Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες
  • Κοινωνιολογική θεωρία
  • Μεθοδολογία κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας
  • Κοινωνιολογία των MOOCs
  • Διαδικτυακές μορφές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Συστήματα κοινωνικών αξιών στην εκπαίδευση