Παππάς Χρήστος

 

Παππάς Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Kοινωνιολογία του Aθλητισμού
Fax:
e-mail: chpappas@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: