Πορτελάνος Σταμάτης

Πορτελάνος Σταμάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Θρησκευτικών – Θρησκειολογία
Fax:
e-mail: portelanosstam@gmail.com
Δικτυακός τόπος:
 
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα: