Σιούτη Αγλαΐα

Σιούτη Αγλαΐα
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα
Τηλέφωνο: 2651005707
Fax: 2651005833
e-mail: asiouti@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 09:30-11:30, Πέμπτη 9:30-11:30
 

 

 

 

 

 

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας – Ορολογίας για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Εφαρμογή νέων
τεχνολογιών – αξιολόγηση διαδικτυακών πόρων. Μετάφραση παιδαγωγικών κ
λογοτεχνικών κειμένων από τα Γαλλικά στα Ελληνικά και αντιστρόφως.
Διαπολιτισμικότητα: γλώσσες – πολιτισμοί. Η Νέα Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Ξένη γλώσσα – Γαλλικά

Γαλλική Γλώσσα Αρχάριοι I

Γαλλική Γλώσσα Αρχάριοι II

Γαλλική Γλώσσα Μεσαίοι I
 Μεταπτυχιακά Μαθήματα: