Σουλιώτη Ελίνα

Σουλιώτη Ελίνα
Αντικείμενο εργασίας: Διοικητικά θέματα
Τηλέφωνο: 2651007402
Fax:
e-mail:
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: Γραμματεία ΠΤΔΕ (Ισόγειο κτιρίου Διοίκησης)
Ώρες συνεργασίας:
 

Δραστηριότητες: