Σούλης Σπύρος

 

Σούλης Σπύρος
Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική
Τηλέφωνο: 2651005664
Fax: 2651005813
e-mail: ssoulis@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 13.00 -15.00 και Τετάρτη 15.00-16.00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Παιδαγωγική και Διδακτική των ατόμων που παρουσιάζουν αναπηρία


Παιδαγωγική της ένταξης


Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών


Εκπαίδευση γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία


Χαρισματικοί μαθητές
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Διδακτικές Μέθοδοι στην Eιδική Αγωγή

Εισαγωγή στην Eιδική Παιδαγωγική

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ένα Σχολείο για Όλους

Παιδαγωγική της Ένταξης

Πρακτική Άσκηση μέσω ErasmusΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή

Πρακτικές Ασκήσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση