Συνάντηση με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο κ. Μορφίδη

Οι φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου

8767, 8688, 8709, 8764, 8569, 8576, 8732, 8714, 8735, 8602, 8640, 8571, 9160, 8780, 8742, 8733, 8738, 8678, 9165, 9070, 8653, 8702, 8598, 8845

Καλούνται στην εξ αποσπάσεως συνάντηση με την ακαδημαϊκή σύμβουλο κ. Μορφίδη, την Τετάρτη 07/04/2021, ώρα 14.30.
Η συνάντηση θα διεξαχθεί στην πλατφόρμα Microsoft Teams, στην ομάδα ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (με κωδικό: 9iyqilq).