ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ στα πλαίσια του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Έκτακτο Εργαστηριακό μάθημα στα πλαίσια του μαθήματος “Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη” (που υπάγεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής”)  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 1η Ιουνίου, και ώρα 3.00 μμ Σας ευχαριστώ, Η διδάσκουσα, Ελένη Καρασαββίδου

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Προς τους φοιτητές των Στ΄ και Η΄ εξαμήνων Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021, στις 14:30 θα πραγματοποιηθεί δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας. Η παρακολούθηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MSTeams, ως εξής: Οι φοιτητές του Η΄ Περισσότερα, …

Διαθεματική Προσέγγιση του Παραδοσιακού Χορού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εξέταση Εργασιών

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση στο προαιρετικό μάθημα “Διαθεματική Προσέγγιση του Παραδοσιακού Χορού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”,  συμμετέχοντας στην εξέταση του Ιουνίου 2021, να ανατρέξουν στην σχετική ανακοίνωση στο e-course του μαθήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ

Εξετάσεις μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Για την εξέταση των μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Γεωγραφικής Εκπαίδευσης (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021) μπορείτε να ενημερωθείτε από την επισυναπτόμενη ανακοίνωση