Εργαστηριακή Προσέγγιση των Εννοιών της Φυσικής

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστηριακή Προσέγγιση των Εννοιών της Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/02 και ώρα 12:00μ.μ. στην αίθουσα σεμιναρίων του ΠΤΔΕ (2ος Όροφος).

Οι διδάσκοντες

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος

Στύλος Γεώργιος