ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Το μάθημα της Τρίτης, 3 Μαΐου 2022, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε πρόγραμμα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού ERASMUS+ στο εξωτερικό.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Θεμιστοκλής Γκόγκας