Όσοι φοιτητές του Δ’ Εξαμήνου έχουν δηλώσει το μάθημα ‘Μουσείο και Ιστορία’ μπορούν την Τετάρτη 11-5-2022, να παρακολουθήσουν ξενάγηση στη Μουσείο Αργυροχοίας της πόλης και να ενημερωθούν σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Περισσότερα, …