Συνεργασία με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ. 8855, 9086, 8898, 9044, 8941, 9128, 9030, 8874, 8902, 8939, 9032, 8948, 8971, 8940, 9102, 8956, 9095, 8896, 8883, 9076, 9061, 8920, 9117, 8854 καλούνται σε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο τη Δευτέρα 5 Απριλίου Περισσότερα, …

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το μάθημα «Η προσωπικότητα και το έργο του εκπαιδευτικού» θα πραγματοποιείται από απόσταση σε πιστοποιημένη αίθουσα του MS-Teams «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΧΕ 2020-21». Ο κωδικός για την είσοδο στην εικονική αίθουσα είναι: tfcw9um Περισσότερα, …