Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [ΔΕΥ061]: Έναρξη Μαθημάτων

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 θα προσφερθεί το μάθημα “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061]. Το μάθημα προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες ΣΤ΄(και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 17:30-20:30 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου Η Περισσότερα, …

Ανακοίνωση για τα μαθήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα μαθήματα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705] και “Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα” [ΔΕΕ171] της Τρίτης 19.10.2021 αναβάλλονται λόγω έκτακτης απουσίας του διδάσκοντα και θα αναπληρωθούν εντός του Οκτωβρίου.

Πρόσκληση συμμετοχής σε συνέντευξη για την ειδίκευση ‘Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική [ΕΣ]’ του ΠΜΣ ‘Επιστήμες της Αγωγής’

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ ‘Επιστήμες Αγωγής’, Ειδίκευση ‘Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική [ΕΣ]’, να προσέλθουν σε συνέντευξη την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας, Π.Τ.Δ.Ε., 1ος όροφος, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα Συνεντεύξεις Σεπτ.21  

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα [ΔΕΕ171]: Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων

Ανακοίνωση Έναρξης ΔΕΕ 171 28.09.2021 Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 θα προσφερθεί το μάθημα “Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα” [ΔΕΕ171]. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επιλεγόμενο, προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες Ζ΄(και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται διά ζώσης Περισσότερα, …

Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM [ΔΕΕ705]: Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων

Ανακοίνωση Έναρξης ΔΕΕ 705 28.09.2021 Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 θα προσφερθεί το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705]. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επιλεγόμενο, προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες Ζ΄(και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται διά ζώσης Περισσότερα, …

Αποτελέσματα Εξετάσεων: Ξένη Γλώσσα [ΠΜΣ ‘Επιστήμες της Αγωγής’ – Ειδίκευση ‘Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική’]

Αποτελέσματα Εξετάσεων: Ξένη Γλώσσα [ΠΜΣ ‘Επιστήμες της Αγωγής’ – Ειδίκευση ‘Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική’] Επιτυχόντες Σεπτ.21

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του Μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [Τρίτη 14.09.2021, 09:00-10:30]

Ανακοίνωση ΜΕΕΙΙ ΠΠΣ Στις εξετάσεις του Μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [Τρίτη 14.09.2021, 09:00-10:30] προβλέπεται ταυτοποίηση συμμετοχής μέσω MS-Teams [wk2hzh7] και εξέταση ερωτήσεων επιλογής στο e-course [https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=726] Η ταυτοποίηση θα ξεκινήσει στις 08:30.