Μετάθεση μαθήματος [Εμβαλωτής ΔΕΥ061]

Λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης, το μάθημα “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061] της Τρίτης 30.03.2021, μεταφέρεται την Τετάρτη 31.03.2021, 17:30-20:30. Μετάθεση Μαθήματος 31.03.2021

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα” [ΔΕΕ171]

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021 θα προσφερθεί το μάθημα “Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα” [ΔΕΕ171]. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επιλεγόμενο, προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες  Ζ (και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται διά ζώσης στο Eργαστήριο Περισσότερα, …

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705]

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021 θα προσφερθεί το μάθημα ““Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705]. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επιλεγόμενο, προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες Ζ (και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται διά ζώσης στο Eργαστήριο Περισσότερα, …

Ανακοίνωση για την εξέταση στα μαθήματα ΔΕΕ701, ΔΕΕ705, ΔΕΕ171 [Α. Εμβαλωτής]

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να εξεταστούν προφορικά στα μαθήματα: (α) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας της Επιστήμες της Αγωγής [ΔΕΕ701] (β) Ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM [ΔΕΕ705] (γ) Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Έρευνα [ΔΕΕ171] και και δεν έχουν Περισσότερα, …