Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση: Εξέταση Μαθήματος

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711] θα εξεταστεί την Πέμπτη 02.02.2023, 12:00-15:00 στο Εργαστήριο Διδακτικής & Σχολικής Παιδαγωγικής. Ανακοίνωση 10.01.2023  

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση”

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711] της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα, την Τετάρτη 26.10.2022 11:30-14:30. Ανακοίνωση 21.10.2021  

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM”

Το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705] της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα, την Τετάρτη 26.10.2022, 08:30-11:30. Ανακοίνωση 21.10.2021  

Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM: Έκτακτη Ανακοίνωση

Το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705] της Τρίτης 11.10.2022 αναβάλλεται λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα και θα αναπληρωθεί εντός του Οκτωβρίου. Ανακοίνωση 09.10.2021b

Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση: Έκτακτη Ανακοίνωση

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711] της Τρίτης 11.10.2022 αναβάλλεται λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα και θα αναπληρωθεί εντός του Οκτωβρίου. Ανακοίνωση 09.10.2021