Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [27.06.2024]

Η διαδικασία εξέτασης του μαθήματος έχει ως εξής: (α) Προσέλευση φοιτητών/τριών: καθώς έχει προσδιοριστεί επακριβώς η ώρα εξέτασης για κάθε φοιτητή/τρια, παρακαλείστε να προσέρχεστε 10 λεπτά πριν την εξέταση και όχι νωρίτερα προς αποφυγή συνωστισμού. (β) όσες και όσοι πρόκειται Περισσότερα, …

Εξέταση μαθήματος ‘Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ’ [Ιούνιος 2024]

Στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse [https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=726] αναρτήθηκε ο σύνδεσμος για την καταχώριση της επιθυμητής ώρας εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [Εξεταστική Ιουνίου 2024]. Η καταχώριση είναι υποχρεωτική για όλες/όλους τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική Περισσότερα, …

Αναπλήρωση μαθήματος “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061]

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, καθώς την Δευτέρα 15.04.2024 θα απουσιάζω εκτός Ιωαννίνων λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων, το μάθημα “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061] της 15ης Απριλίου (Δευτέρα), μεταφέρεται την Παρασκευή (19.04.2024), 14:30-17:30, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου. Ανακοίνωση Αναπλήρωσης ΔΕΥ 061 2024

Έναρξη μαθημάτων “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061]

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024 θα προσφερθεί το μάθημα “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061]. Το μάθημα προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες ΣΤ΄(και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 14:30-17:30 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου. Η πρώτη συνάντηση, Περισσότερα, …

Εξετάσεις Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση [19.02.2024]

Οι εξετάσεις του μαθήματος Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω MSTeams. Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να εξεταστούν θα πρέπει να συνδεθούν την Δευτέρα 19.02.2024 στις 12:00 στο MSTeams [ο κωδικός είναι 0gtgizu και ο σύνδεσμος Περισσότερα, …

Εξετάσεις Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM [19.02.2024]

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω MSTeams. Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να εξεταστούν θα πρέπει να συνδεθούν την Δευτέρα 19.02.2024 στις 12:00 στο MSTeams [ο κωδικός είναι mzrwg2d και ο σύνδεσμος είναι Περισσότερα, …

Εξετάσεις Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [19.02.2024]

Οι εξετάσεις του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω MSTeams και E-course. Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να εξεταστούν θα πρέπει να συνδεθούν την Δευτέρα 19.02.2024 στις 09:00 στο MSTeams [ο κωδικός είναι mfeiiwk και ο σύνδεσμος Περισσότερα, …

Εξετάσεις Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι [19.02.2024]

Οι εξετάσεις του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω MSTeams και E-course. Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να εξεταστούν θα πρέπει να συνδεθούν την Δευτέρα 19.02.2024 στις 09:00 στο MSTeams [ο κωδικός είναι mfeiiwk και ο σύνδεσμος Περισσότερα, …