Εξετάσεις Σεπτεμβρίου – “Εισαγωγή στη Γλωσσολογία”

Οδηγίες για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Γλωσσολογία”, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, έχουν αναρτηθεί στις “Ανακοινώσεις” στο ecourse του μαθήματος.