Εξετάσεις “Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» να εγγραφούν στο ecourse του μαθήματος (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) και να μελετήσουν τις σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Εξετάσεις “Εισαγωγή στη γλωσσολογία” & “Η διδασκαλία του λεξιλογίου”

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα «Εισαγωγή στη γλωσσολογία» και «Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη» να εγγραφούν στο ecourse των μαθημάτων (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) και να μελετήσουν τις σχετικές οδηγίες για τη Περισσότερα, …

Αναπλήρωση μαθήματος “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”

Την Πέμπτη 18/01/2024 και ώρα 2:30 (Αμφιθέατρο ισογείου) θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”.

Αναβολή μαθήματος “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”

Το μάθημα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.

Αναβολή μαθήματος “Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”

Το μάθημα “Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 29 Μαρτίου, αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.