Αναβολή μαθήματος “Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”

Το μάθημα “Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 29 Μαρτίου, αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.

Αναπλήρωση μαθήματος “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”

Την Πέμπτη 19/01/2023 και ώρα 2:30 (Αμφιθέατρο ισογείου) θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”.

Αναβολή μαθήματος “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”

Το μάθημα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας”, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του.

Εξέταση μαθημάτων Α. Γαλάνη

Παρασκευή 23/9, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, 12:00-15:00, Αμφ.1ου Παρασκευή 23/9, Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, 12:00-15:00, Αμφ.1ου Παρασκευή 23/9, Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη, 15:00-18:00, Αμφ.1ου

Αναπλήρωση μαθημάτων “Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”

Το πρόγραμμα των μαθημάτων (“Η διδασκαλία του λεξιλογίου: Θεωρία και πράξη”) για την περίοδο που υλοποιείται η πρακτική άσκηση στο Η’ εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής: 20/05/2022 & 27/05/2022, 2.30 – Αμφιθέατρο ισογείου