Σχολική Πρακτική Ι- Συμμετέχοντες επί πτυχίω

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες επί πτυχίω (πέραν του 4ου έτους) οι οποίοι: α. προτίθενται να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου 2023 και β. οφείλουν μέρος των εργασιών που ανατέθηκαν στο μάθημα, ότι οι υποβολές των οφειλόμενων εργασιών μπορούν να γίνουν Περισσότερα, …

Σχολική Πρακτική ΙΙ-Αναπλήρωση μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, Λόγω της τοπικής αργίας της 21ης Φεβρουαρίου και του εορτασμού της Αποκριάς, σας ενημερώνω ότι το μάθημα Σχολική Πρακτική ΙΙ-Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία, θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00-11:30 π.μ. στο αμφιθέατρο Ισογείου. Η Περισσότερα, …

Θέματα Ν.& Σ. Ιστορίας-Μετάθεση μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα “Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας” ότι το μάθημα της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί από τις 14:30-17:30 (αντί στις 17:30-20:30), και μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα, στην αίθουσα 9. Η διδάσκουσα Χρύσα Περισσότερα, …

Σχολική Πρακτική Ι-Μετάθεση μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες οι οποίοι/οποίες παρακολουθούν το μάθημα Σχολική Πρακτική Ι ότι, λόγω της παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, το μάθημα μεταφέρεται για την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Περισσότερα, …

Σχολική Πρακτική Ι & ΙΙ-Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, οι οποίοι/ες δεν έχουν υποβάλλει είτε το σύνολο είτε μέρος των απαιτούμενων εργασιών για τα μαθήματα της Σχολικής Πρακτικής Ι (χειμερινό εξάμηνο) και Σχολικής Πρακτικής ΙΙ (εαρινό εξάμηνο), ότι το ecourse θα δέχεται την Περισσότερα, …

Έναρξη μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι η έναρξη των μαθημάτων: Σχολική Πρακτική ΙΙ-Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία (Η’ εξάμηνο) Οργάνωση & Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος (Β’ εξάμηνο) θα γίνει στις 15/2 και 16/2 σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα. Η διδάσκουσα Χρύσα Ταμίσογλου

Εξετάσεις για νοσήσαντες

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που, λόγω ασθένειας (Covid-19), δε προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις των μαθημάτων: Σχολική Πρακτική Ι Σχολική Πρακτική ΙΙ- Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ότι η επαναληπτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη Περισσότερα, …

Αναβολή μεταπτυχιακού μαθήματος

Ενημερώνουμε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης “Κοινωνία και Εκπαίδευση” ότι το μάθημα “Συγκρουσιακά ζητήματα στην ιστορική εκπαίδευση” της Τρίτης 25/1/2022 αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αναπλήρωσή του. Η διδάσκουσα Χρύσα Ταμίσογλου

Σχολική Πρακτική ΙΙ- Ενημέρωση για τις εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα Σχολική Πρακτική ΙΙ-Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Σχολεία κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: Οι συμμετέχοντες/ουσες οι οποίοι/ες ανήκαν κατά το ακ. έτος 2020-21 στο τμήμα Περισσότερα, …

Έναρξη Μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ε’ εξαμήνου ότι τα μαθήματα “Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας” και “Σχολική Πρακτική Ι” αρχίζουν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε, και Περισσότερα, …