Συνάντηση με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με τους κάτωθι Α.Μ.: 8332/  8237  /8238  /8498  /8404  /8247  /8273  /8343  /8242 /8257  /8320  /8227 / 8450  /8307 8252 / 8359 / 8377  /8286 / 8391 / 8839 / 8401  /8374  /8313  /8474  /9285  /9282  /9198 Περισσότερα, …

Θέματα Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνω ότι η έναρξη του μαθήματος “Θέματα Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας” (5ο εξάμηνο) θα γίνει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS από τις 11:30 π.μ.-14:30 μ.μ. Κατά τη διάρκεια Περισσότερα, …

Οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου στα παρακάτω μαθήματα: Σχολική Πρακτική ΙΙ Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ότι στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μαθήματα (e-course) έχουν δημοσιευτεί αναλυτικές οδηγίες για τη Περισσότερα, …

Ενημέρωση για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου-Σχολική Πρακτική ΙΙ

Όσοι και όσες φοιτητές/τριες πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου του μαθήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ, παρακαλούνται να ανατρέξουν στη σχετική ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα (e-course). Καλή επιτυχία! Η διδάσκουσα  

Ενημέρωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα έχουν δηλώσει τα παρακάτω μαθήματα: Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Σχολική Πρακτική ΙΙ-Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Σχολεία Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Να επισκεφθούν τα σχετικά e-courses αλλά και το πανεπιστημιακό τους e-mail στο Περισσότερα, …

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πτυχιακές εργασίες

Καλούνται ότι όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες του Γ’ έτους ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα γνωστικά αντικείμενα: «Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» και «Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας» να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά  με τη Διδάσκουσα Περισσότερα, …