Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις «Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε.»

2022_Egyklios_allodapon_allogenon   Ανακοίνωση εγγραφής της κατηγορίας των αλλοδαπών-αλλογενών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, σχετικά με την «Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 2022-2023 (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2022 -2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2022 -2023    Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων όλων των κατηγοριών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση για τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση Περισσότερα, …