Πρακτική Άσκηση 2021-2022: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2021-2022  (ΠΑ-ΕΣΠΑ-10-2021/7008/11-10-2021). Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.>Φοιτητές>Αποτελέσματα» (Link: https://bit.ly/38UxF9k ) Για οποιαδήποτε πληροφορία, Περισσότερα, …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΔΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η  ορκωμοσία των αποφοίτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με τις ώρες.

Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.,  Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικού –αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.,  Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικού –αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   Οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π., Περισσότερα, …

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΤΔΕ ΚΑΙ ΠΤΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΤΔΕ ΚΑΙ ΠΤΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ