Κωδικοί εξέτασης στο MS-Teams μαθημάτων του κ. Τάτση

Η εξέταση των μαθημάτων μέσω του MS-Teams θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου με χρήση των παρακάτω κωδικών: Βασικές έννοιες Μαθηματικών (1ου εξαμήνου): byf7p8h Διδακτική των Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση (6ου εξαμήνου): sxcdbpx Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (7ου εξαμήνου): Περισσότερα, …

Θέματα Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο – Εξεταστική Ιουνίου

Ημερομηνία εξέτασης: 17 Ιουνίου 16:00-17:30. Αίθουσα MS-Teams “Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο – Εξέταση Ιουνίου 2021” – κωδικός εισόδου: fipvjd6 Οι κάμερες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Να έχετε διαθέσιμα χαρτί και μολύβι ή Περισσότερα, …

Εξέταση του μαθήματος “Διδακτική των Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση”

Ημερομηνία εξέτασης: 14 Ιουνίου 14:00-15:30. Συνδεθείτε στις 13:30 για ταυτοποίηση! Αίθουσα Teams “Εξέταση Διδακτικής Μαθηματικών Ιούνιος 2021” – κωδικός εισόδου: a5oee6h Οι κάμερες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Να έχετε διαθέσιμα χαρτί και μολύβι ή Περισσότερα, …

Πρακτική άσκηση – 2η δειγματική διδασκαλία Μαθηματικών

Την Τετάρτη 19/5 θα διεξαχθεί η 2η δειγματική διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών. Θα παρουσιαστεί η ενότητα “Κλάσματα” της Γ’ τάξης. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα διαρκέσει – μαζί με τη συζήτηση – 1,5 ώρα. Η παρουσίαση Περισσότερα, …

Πρακτική άσκηση – Δειγματική διδασκαλία Μαθηματικών

Την Τετάρτη 12/5 θα διεξαχθεί δειγματική διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών. Θα παρουσιαστεί η ενότητα “Λόγοι-Αναλογίες” της Στ’ τάξης. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα διαρκέσει – μαζί με τη συζήτηση – 1,5 ώρα. Η παρουσίαση θα λάβει Περισσότερα, …

Συνάντηση με ακαδημαϊκό σύμβουλο Κωνσταντίνο Τάτση

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν ως ακαδημαϊκό σύμβουλο τον κ. Τάτση, αλλά και τον κ. Μαυρίδη (ο οποίος απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια), δηλαδή οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με Α.Μ. 8460 8538 8547 8563 8566 8577 8578 8583 Περισσότερα, …

Συνάντηση με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σε συνάντηση με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Τάτση την Πέμπτη 25/2 στις 11:30, μέσω MS-Teams, στο διαδικτυακό χώρο “Συνεργασία με τον κ. Τάτση” με χρήση του κωδικού 3ks2xf9.

Εξέταση μαθημάτων κ. Τάτση

Η εξέταση των μαθημάτων του κ. Τάτση θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου, ως εξής: Βασικές έννοιες Μαθηματικών (1ου εξ.): 9:00-10:30 Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (7ου εξ.): 11:00-12:30 Διδακτική Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση (6ου εξ.): 13:00-14:30 Ειδικά θέματα Μαθηματικών Περισσότερα, …

Εξεταστική Σεπτεμβρίου – Επίλυση αποριών

Για την επίλυση αποριών για τα μαθήματα του κ. Τάτση, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέσω του MS Teams τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ανάλογα με το μάθημα, πρέπει να εισέλθουν στην αντίστοιχη ομάδα συγκεκριμένες Περισσότερα, …