Ανακοίνωση για το μάθημα “Σχολική Παιδαγωγική”

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα «Σχολική Παιδαγωγική»,  μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο της διδάσκουσας τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, 14.30-15.30 ή την Τετάρτη 6 Μαρτίου, 13.00-14.00.