Γραπτές Εξετάσεις στα μαθήματα «Νεοελληνική Πεζογραφία» και «Παιδικό Βιβλίο»

Οι εξετάσεις στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο» θα διενεργηθούν την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00-10:30. Κωδικός εγγραφής στο Teams rufu52k Οι εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Πεζογραφία» θα διενεργηθούν την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00-12:30. Κωδικός εγγραφής στο Teams jc4i3xl Περισσότερα, …

Γραπτές Εξετάσεις στα μαθήματα “Παιδικό Βιβλίο” & “Νεοελληνική Πεζογραφία”

Ενημέρωση για τις εξετάσεις “Παιδικό Βιβλίο” & “Νεοελληνική Πεζογραφία ” θα βρείτε στα αντίστοιχα e-cource των μαθημάτων. Για οποιαδήποτε απορία-διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του e-mail: mmanikar@uoi.gr. Η Διδάσκουσα Μ. Μανικάρου

Έναρξη μαθήματος “Ελληνικά Περιοδικά”

Το μεταπτυχιακό μάθημα “Ελληνικά Περιοδικά” της Κατεύθυνσης “Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός” θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS Teams, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα  5.30 μ.μ. Ο κωδικός της ομάδας στο MS Teams είναι 136g2zp

Έναρξη μαθήματος “Παιδικό Βιβλίο”

Το πρώτο μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS Teams την Τετάρτη 17/02/2021 στις 11:30. Ο κωδικός της ομάδας στο MS Teams είναι nrcgbtm Στο πρώτο αυτό μάθημα θα γίνει ενημέρωση ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Επίσης, Περισσότερα, …

Εξετάσεις στα μαθήματα “Νεοελληνική Πεζογραφία” & “Παιδικό Βιβλίο”

Ενημέρωση για τις εξετάσεις “Νεοελληνική Πεζογραφία” & “Παιδικό Βιβλίο” θα βρείτε στα αντίστοιχα e-cource των μαθημάτων. Για οποιαδήποτε απορία-διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του e-mail: mmanikar@uoi.gr. Η Διδάσκουσα Μ. Μανικάρου

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Το μάθημα «Φιλαναγνωσία» που προσφέρεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Επιστημών Αγωγής (Ειδίκευση: «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός») θα διεξάγεται από απόσταση μέσω της πλατφόρμας MS Teams (κωδικός: xggc4ft). Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 14.30-17.30.

Νεοελληνική Πεζογραφία

Το μάθημα «Νεοελληνική Πεζογραφία» (1ο εξάμηνο) θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS (κωδικός εισόδου: 8who0e1). Το μάθημα ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 5:30 μ.μ.-8:30 μ.μ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος θα δοθούν όλες Περισσότερα, …