Χ. Μπαρμπαρούσης – Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙ» και «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» δεν θα διεξαχθούν την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου λόγω κωλύματος του διδάσκοντος και θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.