ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» (ΔΕΕ113α)

Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος “Ψηφιακός Γραμματισμός Ι” προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 14:30-17:30, στο Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, 1ος όροφος. Το μάθημα αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο εκπαιδευτικός. Η Περισσότερα, …

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι»

Η εξέταση του μαθήματος “Ψηφιακός Γραμματισμός Ι” θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αναρτηθέν πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2022, την Πέμπτη, 27-1-2022 και ώρα 9:00-12:00 στο Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, με χωρισμό των φοιτητών σε δύο (2) τμήματα ως ακολούθως: Περισσότερα, …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» (ΔΕΕ113)

Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος “Ψηφιακός Γραμματισμός Ι” προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, ώρα 8:30-11:30, στο Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, 1ος όροφος. Το μάθημα αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο εκπαιδευτικός. Η Περισσότερα, …

Έναρξη μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 17/2/2021 στις 08:30. Το μάθημα αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο εκπαιδευτικός και ο επιστήμονας παιδαγωγός. Είναι επίσης απαραίτητες για την υποστήριξη όλων των μαθημάτων του Τμήματος και την εκπόνηση εργασιών. Περισσότερα, …

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

Aναφορικά με την εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός Ι» τη Δευτέρα 8-2 και ώρα 9-10, όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με τη σύνδεση στο MsTeams, παρακαλώ να αποστείλουν το πανεπιστημιακό τους e-mail στη διδάσκουσα (spegka@uoi.gr). Υπενθυμίζω ότι η σύνδεση μέσω MsTeams Περισσότερα, …

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

Πληροφορίες αναφορικά με την εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός Ι» μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course του μαθήματος.   Η διδάσκουσα, Πέγκα Σοφία

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

Πληροφορίες αναφορικά με την εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακός Γραμματισμός Ι» μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course του μαθήματος.   Η διδάσκουσα, Πέγκα Σοφία

Συνάντηση Φοιτητών/τριων με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Οι φοιτητές με τους ακόλουθους Α.Μ.: 8820, 8272, 8414, 8364, 8266, 8488, 8837, 8294, 8366, 8458, 8390, 8261, 8419, 8315, 8398, 8333, 8469, 8388, 8473, 8345, 8484, 8797, 8447, 8283, 9297, 9393, 9283, 9240, 9333, καλούνται να μετάσχουν στη διαδικτυακή Περισσότερα, …

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα «Ψηφιακός Γραμματισμός» του Α΄ εξαμήνου θα δηλώνεται μόνο από τους πρωτοετείς φοιτητές. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των φοιτητών, κατά το χειμερινό εξάμηνο θα δηλωθεί μόνον από φοιτητές που ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) τους λήγει σε άρτιο Περισσότερα, …