ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

Tη Δευτέρα 29/5/2023 και ώρες 9:00-11:00 και 14:30-16:30 θα πραγματοποιηθούν μαθήματα αναπλήρωσης του «Ψηφιακού Γραμματισμού Ι». Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.   Η διδάσκουσα, Πέγκα Σοφία

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» (ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-11:00 και 14:30-16:30)

Το μάθημα “Ψηφιακός Γραμματισμός” δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ώρες 9:00-11:00 και 14:30-16:30 λόγω αδιαθεσίας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με του φοιτητές/τριες.   Η διδάσκουσα Σ. Πέγκα

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα «Ψηφιακός Γραμματισμός» θα διεξαχθεί σε δύο Τμήματα: Δευτέρα 9:00-11:00 και Δευτέρα 14:30-15:30. Παρακαλώ να εγγραφείτε στο E-course στο μάθημα “Ψηφιακός Γραμματισμός”  και να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω τμήματα έως την Πέμπτη 16/2/23 και ώρα 11:00 π.μ. Ακολούθως Περισσότερα, …