ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Σπ. Σούλης)

Kατόπιν συνεννόησης με τις/ους φοιτήτριες/ές, το μάθημα του Η΄ Εξαμήνου “Νοητική Υστέρηση-Υψηλή νοητική λειτουργικότητα” [ΔΕΕ 013] της Δευτέρας 12.04.2021, μεταφέρεται την Παρασκευή 16.04.2021, 8:30-11:30 το πρωί.

Συνάντηση με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (Σπ. Σούλη)

Συνάντηση με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (Σπ. Σούλη) Οι φοιτήτριες/ές με αρ. μητρώου 8961, 9114, 9127, 8871, 9026, 8916, 9063, 9118, 9046, 9039, 8969, 8907, 8997, 8859, 8888, 8953, 8867, 9012, 8964, 9094, 8984, 9010, 8968, 9041, 9320, 9305, 9336, 9370, 9303, Περισσότερα, …

Ανακοίνωση εκπόνησης εργασιών

  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Στ΄ Εξαμήνου που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στη θεματική “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 καλούνται να επικοινωνήσουν, μέσω  email, με τον διδάσκοντα αναφέροντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και Περισσότερα, …