Ανακοίνωση εκπόνησης εργασιών

  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Στ΄ Εξαμήνου που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στη θεματική “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 καλούνται να επικοινωνήσουν, μέσω  email, με τον διδάσκοντα αναφέροντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και Περισσότερα, …