Δημοσίευση Β’ Συμπληρωματικής Προκήρυξης Φοιτητών για Κινητικότητα με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Προς όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναρτήθηκε η Β’ Συμπληρωματική Προκήρυξη του Σχεδίου 2022, για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση.Όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο Περισσότερα, …

Αξιολόγηση μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές, Ως υπεύθυνος της ΟΜάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του τμήματός μας, σας ζητώ όπως αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη Περισσότερα, …