Επικοινωνία

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος είναι:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος είναι:

τηλ.: 2651007187
fax: 2651007023
e-mail: gramptde@uoi.gr