Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Διευθυντής:  Κωνσταντίνος Τάτσης

Ιστότοπος:  http://mathlab.ptde.uoi.gr/

Το Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (MathLab) εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών. Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αφορά τέσσερις τομείς:

Την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης σε θέματα επιστημονικής έρευνας, ιδιαίτερα αυτής που αφορά στη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Στατιστικής.
Το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Στατιστικής στο σχολείο, αλλά και άλλες δομές εκπαίδευσης.
Τη σύνδεση των Μαθηματικών με την καθημερινότητα των μαθητών αλλά και γενικότερα των πολιτών.
Την εξ’ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών στο μάθημα των Μαθηματικών και της Στατιστικής.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου αποτελείται από:

11 υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο
1 εξυπηρετητή (server)
2 εκτυπωτές.

Το Εργαστήριο διαθέτει τίτλους ερευνητικού και εκπαιδευτικού λογισμικού προκειμένου να υποστηρίζει εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Επιπλέον, διατίθενται για δανεισμό εγχειρίδια όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

Οι ώρες λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι:

Τρίτη 11:00-14:00
Τετάρτη 11:00-14:00
Πέμπτη 14:00-15:00