Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών

Η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) στο ΠΤΔΕ εξυπηρετεί ειδικούς ακαδημαϊκούς  και  επιστημονικούς σκοπούς που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα σπουδών του Τμήματος. Το Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών/τριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα εξής πεδία:

Μελέτη της ανάπτυξης της ξένης γλώσσας και των στρατηγικών επεξεργασίας των σχετικών (γραμματικών και συντακτικών) δομών.
Διδασκαλία ξενόγλωσσης ορολογίας για την κατανόηση επιστημονικών κειμένων και γενικότερα της δομής του ακαδημαϊκού λόγου των Επιστημών Αγωγής.
Εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου λεξιλογίου – στο γραπτό και προφορικό λόγο – που σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών του Προγράμματος του Τμήματος.
Μεθοδολογία ερμηνείας, μετάφρασης και παραγωγής κειμένων με εξειδικευμένη ορολογία στις Επιστήμες Αγωγής όπως:

α. Ψυχολογία

β. Κοινωνιολογία

γ. Λογοτεχνία

δ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ε. Συμβουλευτική

Οι φοιτητές/τριες  έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα – επιπέδου Αρχαρίων και Μεσαίων στα Γαλλικά και Γερμανικά, και επιπέδου Μεσαίων στα Αγγλικά από το πρώτο έτος της φοίτησής τους – στη ξένη γλώσσα της επιλογής τους.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η αναζήτηση πληροφοριών σε ξενόγλωσσες ιστοσελίδες ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, η εκπόνηση εργασιών και η συμμετοχή σε ξενόγλωσσα επιστημονικά προγράμματα ( πχ. Erasmus).
Διοργάνωση διαλέξεων σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στο ΠΤΔΕ.
Απώτερος σκοπός μας είναι η ανάδειξη της σημασίας της γνώσης των ξένων γλωσσών και της διδασκαλίας αυτών στο Πανεπιστήμιο τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο εξέλιξης των φοιτητών/τριών ως εν δυνάμει παιδαγωγοί.

Στο Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών που στεγάζεται στο 2ο όροφο του ΠΤΔΕ, διδάσκονται Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά από τα μέλη ΕΕΠ του ΠΤΔΕ.

                                                      Τα μέλη ΕΕΠ

                                                                                   Αναστασία Κωστούλα

                                                      Αγλαΐα Σιούτη

                                                   Μαρία Φέριγκ