Γαβριλάκης Κώστας

  Γαβριλάκης Κώστας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: : Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Τηλέφωνο: 2651005709
Fax:
e-mail: cgav@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11:00-13:00 & Τετάρτη 09:00-10:00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Αντιλήψεις, στάσεις, αξίες, συμπεριφορές μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία

Σχεδιασμός προγραμμάτων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία και νέες τεχνολογίες

Συνεργασία σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Βιωματικές Μέθοδοι στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία ΙΙ 

Έννοιες και Ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία


Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Περιβαλλοντικά Ζητήματα και Διδακτικές Μέθοδοι

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης