Γούσια Μαρίνα

 

Γούσια Μαρίνα
Αντικείμενο εργασίας: Γραμματέας
Τηλέφωνο: 2651005750
Fax:
e-mail: mgousia@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 1ος όροφος
Ώρες συνεργασίας:
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες: