Καρπόζηλου Μάρθα

Καρπόζηλου Μάρθα
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Nεοελληνική φιλολογία με έμφαση στην Παιδική
Λογοτεχνία
Fax: 2651005853
e-mail: 
Δικτυακός τόπος:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα


Η νεοελληνική επιστολογραφία


Ελληνικές μεταφράσεις παιδικών αναγνωσμάτων (18ος και 19ος αιώνας)