Κωστούλα Αναστασία

Κωστούλα Αναστασία
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα
Τηλέφωνο: 2651005702
Fax:
e-mail: akostoul@cc.uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη  12:00-14:00 & Πέμπτη 10:00-12:00 

 

 

 

 

 

 

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


Εκπαιδευτική ορολογία
Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Ξένη γλώσσα – Αγγλικά

Αγγλικά Μεσαίοι – Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς (Παιδαγωγικούς) σκοπούς
 Μεταπτυχιακά Μαθήματα: