Μισαηλίδη Πλουσία

 

  Μισαηλίδη Πλουσία
Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψυχολογία – Eξελικτική Ψυχολογία
Τηλέφωνο: 2651005662
Fax:
e-mail: pmisaili@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 18.30 – 20.30

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Ανάπτυξη της θεωρίας του νου, Κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων στην παιδική
και εφηβική ηλικία
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνικο-Γνωστική Ανάπτυξη του ΠαιδιούΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Αναπτυξιακή Ψυχολογία – Ψυχοπαθολογία

Αξιολόγηση – Μέτρηση στη Συμβουλευτική