Μπέλλου Ιωάννα

 

Μπέλλου Ιωάννα
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Πληροφορικής και τεχνολογίας.
Τηλέφωνο: 2651005689
Fax:
e-mail: ibellou@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11.30 – 14.00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Τεχνολογίες μάθησης, Διδακτικής ΠληροφορικήςΠροπτυχιακά Μαθήματα:

Διδασκαλία και Ψηφιακή Τεχνολογία

Εκπαίδευση STEM

Εκπαίδευτικά Προγραμματιστικά ΠεριβάλλονταΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση στις Φυσικές Επιστήμες