Μπέλλου Ιωάννα

Μπέλλου Ιωάννα
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005689
Fax:
e-mail: ibellou@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11.30 – 14.00Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Διδασκαλία και Ψηφιακή Τεχνολογία

Διδακτική της Πληροφορικής

Εκπαίδευση STEMΜεταπτυχιακά Μαθήματα: