Πουρνάρη Μαρία

Πουρνάρη Μαρία
Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Eπιστημολογία
Τηλέφωνο: 2651005668
Fax: 2651005851
e-mail: mpurnari@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 12:00-14:00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Επιστημολογία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία των Γνωσιακών Επιστημών,
Μεταφυσική, Νεότερη Φιλοσοφία, Επιστημολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της
Παιδείας
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Εισαγωγή στην Eπιστημολογία

Επιστημολογία της Εκπαίδευσης

Φιλοσοφία της ΠαιδείαςΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Σύγχρονες Θεωρίες Υποκειμενικότητας και Εκπαίδευση