Τάτσης Κωνσταντίνος

 

Τάτσης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά και Διδακτική Μαθηματικών
Τηλέφωνο: 2651005870
Fax: 2651005852
e-mail: ktatsis@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 13:30-14:30, Πέμπτη 13:30-14:30

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα



Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


Διδακτική Μαθηματικών



Προπτυχιακά Μαθήματα:

Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών

Διδακτική τωνΜαθηματικών – Πρακτική Άσκηση

Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

Ειδικά Θέματα Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο



Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Εφαρμογές των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή

Μοντελοποίηση και άλλες χρήσεις των Μαθηματικών στις Φυσικές Επιστήμες