ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Λόγω δυσλειτουργίας στην εικονική αίθουσα «Πρακτικές Ασκήσεις», η σημερινή πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην εικονική αίθουσα «Σχολική Πρακτική ΙΙ».
Οι φοιτητές θα συνδεθούν με τον κωδικό
z39dac0

Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης