Εξετάσεις ΠΜΣ – Αγγλικά

Η εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα αγγλικά, επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά.

Σχετική βιβλιογραφία και sites:

  • Λεξικό : Παιδαγωγικοί και Εκπαιδευτικοί ‘Οροι στην Αγγλική γλώσσα – Αναστασία Κωστούλα- Gutenberg
  • British Journal of education, society and behavioural science
  • Psychology Today (weekly magazine)
  • Green Teacher – Toronto, Canada- Editor Tim Grant
  • Academic Encounters by Bernard Seal – Cambridge University Press