ΠΜΣ Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

Η εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα Αγγλικά επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Απαλλάσσονται όσες / οι  έχουν διπλώματα γλωσσομάθειας επιπέδου Περισσότερα, …

Εξετάσεις Αγγλικά

Οι εξετάσεις στο μάθημα των Αγγλικών είναι Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 9.00πμ και θα διεξαχθούν προφορικά μέσω msTeams  με ανοιχτές κάμερες και με κωδικό amumg8h. Οι ενδιαφερόμενοι/ες  πρέπει να παρευρίσκονται στις 9.00.