ΠΜΣ – Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

Η εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας  είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ του ΠΤΔΕ  και περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα Αγγλικά, επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Απαλλάσσονται όσες/όσοι έχουν διπλώματα γλωσσομάθειας επιπέδου advanced ή Περισσότερα, …