Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση: Εξετάσεις – Σεπτέμβριος 2021

Για το μάθημα «Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση» η διαδικασία και η ύλη των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν οι ίδιες με αυτές των εξετάσεων Ιουνίου 2021.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος