Εξετάσεις μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα της Περιβαλλοντικής και της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, παρακαλούνται να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες (Microsoft Teams) που έχουν δημιουργηθεί με τους παρακάτω κωδικούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17/9/2021.

Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στα αντίστοιχα e-course των μαθημάτων.

  • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 – Έννοιες και Ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας (παλαιός τίτλος ‘Περιβαλλοντικά Ζητήματα’): y1e16pj
  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021: Διδακτική της Γεωγραφίας – Πρακτική Άσκηση: lvn0j12
  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Αειφορία: wb4f9ah
    (Πέρα από τη γραπτή εξέταση απαιτείται και η υποβολή υποχρεωτικής εργασίας στο ecourse με καταληκτική προθεσμία αυτή της εγγραφής στην ομάδα στο Teams)
  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021: Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και τη Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι: 6a8bllm
    (Πέρα από τη γραπτή εξέταση απαιτείται και η υποβολή υποχρεωτικής εργασίας στο ecourse με καταληκτική προθεσμία αυτή της εγγραφής στην ομάδα στο Teams)