Εξετάσεις για νοσήσαντες

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που, λόγω ασθένειας (Covid-19), δε προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις των μαθημάτων:

Σχολική Πρακτική Ι

Σχολική Πρακτική ΙΙ- Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία

Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

ότι η επαναληπτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης (3ος όροφος).

 

Η διδάσκουσα

Χρύσα Ταμίσογλου