Έναρξη μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι η έναρξη των μαθημάτων:

Σχολική Πρακτική ΙΙ-Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία (Η’ εξάμηνο)

Οργάνωση & Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος (Β’ εξάμηνο)

θα γίνει στις 15/2 και 16/2 σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα

Χρύσα Ταμίσογλου