Πρακτική Άσκηση Δ’ Εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΟΝΟ για τους φοιτητές του Δ’ εξαμήνου

Για τις πρακτικές ασκήσεις

Το Σύστημα Δήλωσης Πρακτικών Ασκήσεων αποτελεί την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγγράφονται στις πρακτικές ασκήσεις του εξαμήνου φοίτησής τους.

Καλούνται οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική άσκηση του Δ’ εξαμήνου* να υποβάλουν αίτηση από 25/3/2022 (09:00) έως και 30/3/2022 (23:00) στο Σύστημα Δήλωσης Πρακτικών Ασκήσεων (https://pms.ptde.uoi.gr). Πρόκειται για την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φοιτήτριες/τές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγγράφονται στις πρακτικές ασκήσεις του εξαμήνου φοίτησής τους.

* Για τις/τους φοιτήτριες/τές του ΣΤ’ εξαμήνου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση την ερχόμενη εβδομάδα.

 

Προσοχή:

(1)       Όσες/οι ΔΕΝ έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα στο παρελθόν, θα πρέπει από την αρχική οθόνη να επιλέξετε «Εγγραφή φοιτητή».

Το Σύστημα δίνει τη δυνατότητα δήλωσης πρακτικών ασκήσεων μέσω της  καταχώρισης  των  προτιμήσεών σας  για  την  επιλογή  σχολείων  και  τάξεων πρακτικής άσκησης. Επισημαίνεται ότι η σειρά τοποθέτησής σας βάσει των προτιμήσεων σας σε σχολεία και σε τάξεις γίνεται κατόπιν κλήρωσης (δηλαδή με τυχαίο τρόπο). Ως εκ τούτου, για την τοποθέτησή σας δεν λαμβάνεται υπόψη η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων.

(2)       Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη υποβολή της δήλωσης από 25/3/2022 (09:00) έως και 30/3/2022 (23:00), καθώς το Σύστημα δεν θα δέχεται εκπρόθεσμες αιτήσεις.

(3)       Αφού πραγματοποιήσετε επιτυχώς την υποβολή της αίτησής σας, έχετε τη δυνατότητα προβολής της από την επιλογή «2. Προβολή της αίτησής μου» που βρίσκεται στο αρχικό μενού.

(4)       Πριν εισέλθετε στο Σύστημα, είναι σημαντικό να διαβάσετε  προσεκτικά  τις οδηγίες που παρέχονται (https://pms.ptde.uoi.gr/practice/odigies/index.htm).

Όσες και όσοι δεν μπορείτε να συνδεθείτε για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επισκεφθείτε την Υπεύθυνη των Δηλώσεων Πρακτικών Ασκήσεων, κ. Πέγκα Σοφία, στον 1ο όροφο του Τμήματος (ημέρες και ώρες επικοινωνίας Δευτέρα-Πέμπτη 10:00 -13:00, τηλ. 2651005877) έχοντας μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα.