Αναβολή και προγραμματισμένη αναπλήρωση στο μάθημα ”Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση”

Στο γνωστικό αντικείμενο ”Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση”, αναβάλλονται τα μαθήματα για τις ακόλουθες δυο εβδομάδες: 30/3/2022, 6/4/2022.
Η πρώτη προγραμματισμένη αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί: Πέμπτη 14/4/2022, ώρα: 11.30-2.30.
Η δεύτερη αναπλήρωση θα συζητηθεί με τους φοιτητές στο μάθημα κατά την πρώτη αναπλήρωση και θα ανακοινωθεί.

Η διδάσκουσα
Τατιανή Γκάτσα