Αναβολή μαθήματος Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση

Το μάθημα ”Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση”, αύριο Τετάρτη 18/05/2022 αναβάλλεται λόγω των φοιτητικών εκλογών, Η αναπλήρωση του θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί στο τακτικό μάθημα την επόμενη Τετάρτη 25/05/2022. Η διδάσκουσα Τατιανή Γκάτσα

Αναβολή και προγραμματισμένη αναπλήρωση στο μάθημα ”Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση”

Στο γνωστικό αντικείμενο ”Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση”, αναβάλλονται τα μαθήματα για τις ακόλουθες δυο εβδομάδες: 30/3/2022, 6/4/2022. Η πρώτη προγραμματισμένη αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί: Πέμπτη 14/4/2022, ώρα: 11.30-2.30. Η δεύτερη αναπλήρωση θα συζητηθεί με τους φοιτητές στο μάθημα κατά την πρώτη Περισσότερα, …

Αλλαγή Αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα ”Ψυχική Υγεία & Εκπαίδευση”

Η διδασκαλία του μαθήματος ”Ψυχική Υγεία & Εκπαίδευση” θα διεξάγεται την ίδια ημέρα και ώρα στην αίθουσα 9. Το κλειδί ecourse του μαθήματος είναι: psh230 Η διδάσκουσα Τατιανή Γκάτσα

Γραπτή εξέταση για όσους απουσίαζαν, (λόγω περιορισμού με Covid-19), στα μαθήματα της κ. Τ. Γκάτσα

Η Εξέταση των μαθημάτων ‘’Γενική ψυχολογία, ‘’Εκπαιδευτική Ψυχολογία’’, ‘’Θεωρίες Προσωπικότητας και Εφαρμογές’’, ‘’Επιθετικότητα, εκφοβισμός και Διαχείριση τους στο σχολείο’’ για όσους φοιτητές και φοιτήτριες νοσούσαν με Covid-19 στην καθορισμένη εξέταση του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/02/2022, ώρα: Περισσότερα, …

ΑΝΑΒΟΛΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ Τ.ΓΚΑΤΣΑ

Το μαθήματα της διδάσκουσας κ. Τ. Γκάτσα, την τρέχουσα εβδομάδα (από 12/1/2022 έως και 14/1/2022) δεν θα πραγματοποιηθούν (λόγω ασθένειας). Η αναπλήρωση τους έχει προγραμματιστεί ακολούθως: Εκπαιδευτική Ψυχολογία I : 21/1/2022, ώρα: 8.30-11.00, στο Αμφ ισογείου Γενική Ψυχολογία: 21/1/2022, ώρα: Περισσότερα, …

Αναπλήρωση μαθήματος (Λόγω αναβολής από την πρακτική άσκηση)

Η αναπλήρωση του μαθήματος (λόγω αναβολής από την πρακτική άσκηση των φοιτητών) για το γνωστικό αντικείμενο’ ‘Επιθετικότητα, Σχολικός Εκφοβισμός και η Διαχείριση τους στο σχολείο” θα αναπληρωθεί την επόμενη Τετάρτη 8/12/2021, ώρα: 17.00 στην αίθουσα: 7. Η διδάσκουσα Τατιανή Γκάτσα

Αλλαγή Αίθουσας για το μάθημα ”Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές”

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Το μάθημα: ”Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές”,  θα διεξάγεται ακολούθως Κάθε Τετάρτη στις 14:30-17:30, στην Αίθουσα: 9

Εξετάσεις στα μαθήματα ‘’Εκπαιδευτική Ψυχολογία’’ και ‘’Θεωρίες Προσωπικότητας-έρευνα και εφαρμογές’’

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ”ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ ”ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που επιθυμούν να εξεταστούν στα προαναφερόμενα μαθήματα, τα οποία όπως ορίζει το πρόγραμμα θα εξεταστούν: 1) ‘’Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας’’ 29/09/2021, ώρα: 10.30-11.30 2) ‘’Θεωρίες Περισσότερα, …