Διδακτική της Ιστορίας Εξετάσεις

Θα προσέλθουν στις εξετάσεις, όλοι οι φοιτητές που έχουν προετοιμαστεί ακόμα κι αν δεν έχουν λάβει διαβεβαίωση αποδοχής / ‘παραλαβής’ της εργασίας τους, ή δεν έχουν προλάβει να την εκτυπώσουν, οι συσχετισμοί ανάμεσα στα γραπτά και τις εργασίες μπορεί να γίνουν αργότερα. Απαραίτητο όμως, να έχουν σταλεί οι εργασίες ΠΡΙΝ την εξέταση,Καλή Επιτυχία, ΕΑ