ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι φοιτητές/τριες που θα λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος παρακαλούνται να εισέλθουν στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της εξέτασης.